FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुल्मीदरबार गाँउपालिका गुल्मीको साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/17/2021 - 14:11 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/03/2021 - 14:42 PDF icon गुल्मीदरबार गाउँपालिका लैगिक हि्सा सञ्चालन कार्यबिधी,२०७७.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/03/2021 - 14:41 PDF icon मेलमिलापकेन्द्र संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/21/2021 - 15:52 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषक समंह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका -२०७७ ७७/७८ 04/21/2021 - 15:51 PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 02/08/2021 - 18:01 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन पहिलो संशोधन-२०७४.pdf
भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 14:28 PDF icon भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधी-२०७७.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 14:07 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
कृषक समूह दर्ता सम्बन्धी विधानको ढाँचा। ७७/७८ 08/30/2020 - 17:34 PDF icon कृषक समुह विधान.pdf
संस्था दर्ता सम्बन्धी बिधानको ढाँचा। ७७/७८ 08/27/2020 - 11:40 PDF icon Bidhan GulmiDarbar Gaupalika.pdf

Pages

वडाध्यक्षहरु

नाम थर वडा नं सम्पर्क नं
राम बहादुर पल्ली वडा नं. १ ९८५७०७४४०१
हरिहर गौतम वडा नं. २ ९८५७०७४४०२
बल बहादुर थापा वडा नं. ३ ९८५७०७४४०३
खुम बहादुर पल्ली वडा नं. ४ ९८५७०७५४०४
लिला बहादुर बलाल वडा नं. ५ ९८५७०७४४०५
हिरा बहादुर खत्री वडा नं. ६ ९८५७०७४४०६
टोप बहादुर बस्नेत वडा नं. ७ ९८५७०७४४०७