FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 14:28 PDF icon भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधी-२०७७.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 14:07 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
कृषक समूह दर्ता सम्बन्धी विधानको ढाँचा। ७७/७८ 08/30/2020 - 17:34 PDF icon कृषक समुह विधान.pdf
संस्था दर्ता सम्बन्धी बिधानको ढाँचा। ७७/७८ 08/27/2020 - 11:40 PDF icon Bidhan GulmiDarbar Gaupalika.pdf
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहत सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 08/17/2020 - 17:17 PDF icon कोरोना रोकथाम कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहत सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 08/17/2020 - 15:13 PDF icon गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको खर्च मितव्ययती निर्देशिका, 2077.pdf
व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा कर कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 08/16/2020 - 20:21 PDF icon व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा कर कार्यविधी २०७७.pdf
संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/16/2020 - 20:19 PDF icon संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/28/2020 - 16:46 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७_राजपत्र.pdf
आर्थिक ऐन २०७७। ७६/७७ 06/28/2020 - 16:44 PDF icon कर दस्तुर आर्थिक ऐन_२०७७.pdf

Pages

वडाध्यक्षहरु

नाम थर वडा नं सम्पर्क नं
राम बहादुर पल्ली वडा नं. १ ९८५७०७४४०१
हरिहर गौतम वडा नं. २ ९८५७०७४४०२
बल बहादुर थापा वडा नं. ३ ९८५७०७४४०३
खुम बहादुर पल्ली वडा नं. ४ ९८५७०७५४०४
लिला बहादुर बलाल वडा नं. ५ ९८५७०७४४०५
हिरा बहादुर खत्री वडा नं. ६ ९८५७०७४४०६
टोप बहादुर बस्नेत वडा नं. ७ ९८५७०७४४०७