FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/18/2023 - 17:23 PDF icon कर दस्तुर आर्थिक ऐन_२०८०.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको जेहेन्दार छात्रवृत्ती कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/05/2023 - 09:56 PDF icon जेहेन्दार छात्रवृत्ती कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/05/2023 - 09:55 PDF icon उपाध्यक्ष छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०.pdf
होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ७९-८० 05/15/2023 - 11:02 PDF icon होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० ७९-८० 05/15/2023 - 11:02 PDF icon एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
गुल्मीदरवार गाउँपालिकाको मेरी आमा स्वस्थ आमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०८० ७९-८० 05/07/2023 - 16:16 PDF icon मेरि आमा स्वस्थ आमा अन्तिम.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिका युवा उद्यमशिलता विकास अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 05/07/2023 - 16:08 PDF icon युवा उद्यम कार्यक्रम अन्तिम.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको जलस्रोत व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/16/2023 - 12:23 PDF icon जलसोत कार्यविधि २०७९.pdf
प्रसुती सेवाको लागि यातायात सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 10/13/2022 - 10:23 PDF icon प्रसुती सेवाको लागि यातायात सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ओलभध.pdf
अध्यक्ष अशोककुमार थापा छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन कार्यविधी¸ २०७९ ७९-८० 08/26/2022 - 12:36 PDF icon छात्रवृती अक्षय कोष सञ्चालन कार्यविधी_२०७८ (1).pdf

Pages