FAQs Complain Problems

त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०-०८१ तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन ८०/८१ Wednesday, May 15, 2024 - 15:31 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन.pdf
स्वतः प्रकाशनको लागि सूचनाको हक आ.ब. 2080-081 दोस्रो त्रैमासिक ८०/८१ Wednesday, February 28, 2024 - 11:16 PDF icon स्वतः प्रकाशनको लागि सूचनाको हक आ.ब. 2080-081 दोस्रो त्रैमासिक.pdf
स्वतः प्रकाशनको लागि सूचनाको हक आ.ब. 2080-081 प्रथम त्रैमासिक ८०/८१ Wednesday, November 1, 2023 - 11:16 PDF icon स्वतः प्रकाशनको लागि सूचनाको हक आ.ब. 2080-081 प्रथम त्रैमासिक.pdf
स्वतः प्रकाशनको लागि सूचनाको हक आ.ब. २०७९/८० तेस्रो त्रैमासिक ७९-८० Sunday, June 4, 2023 - 17:44 PDF icon स्वतः प्रकाशनको लागि सूचनाको हक आ.ब. २०७९_८० तेस्रो त्रैमासिक.pdf
स्वतः प्रकाशनको लागि सूचनाको हक आ.ब. २०७९ दोश्रो त्रैमासिक ७९-८० Sunday, February 12, 2023 - 15:06 PDF icon स्वतः प्रकाशनको लागि सूचनाको हक आ.ब. २०७९ दोश्रो त्रैमासिक.pdf
२०७९ श्रवण देखि असोज महिनाको स्वत प्रकाशन प्रथम त्रैमासिक ७९-८० Thursday, August 11, 2022 - 17:38 PDF icon २०७९ श्रवण देखि असोज महिनाको स्वत प्रकाशन प्रथम त्रैमासिक.pdf
२०७७ माघ देखि चैत्र महिनाको स्वत प्रकाशन ७७/७८ Wednesday, May 12, 2021 - 11:42 PDF icon २०७७ माघ देखि चैत्र महिनाको स्वत प्रकाशन.pdf
स्वत: प्रकाशन : (२०७७ साउन देखि असोज सम्म सम्पादित मुख्य क्रियाकलापहरुको विवरण) ७७/७८ Monday, November 9, 2020 - 18:25 PDF icon २०७७ साउन देखि असोज महिना स्वत प्रकाशन.pdf