FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादन फारम ७८-७९ 12/17/2021 - 11:51 PDF icon कार्यसम्पादन कार्यविधी करार.pdf
शसर्त अनुदानको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने ढाँचाको नमूना (विद्यालय) ७७/७८ 01/13/2021 - 18:07 PDF icon कार्यक्रम प्रस्तावको ढाँचा (विद्यालय कार्यक्रम).pdf
अनुदानमा मल विक्रेता सिफारिसका लागि दरखास्त दिने निवेदनको ढाँचा ७७/७८ 01/05/2021 - 08:29 उपलब्ध छैन
कार्यसम्पादनको अनुसूची २, हाजिरी छुट फारम अनुसूची ६ र अतिरिक्त समय कामकाज गर्न स्वीकृती फारम अनुसूची ७ ७७/७८ 12/09/2020 - 14:25 PDF icon हाजिरी छुट फारम अनुसूची ६, PDF icon अतिरिक्त समय कामकाज गर्न स्वीकृती फारम अनुसूची ७, PDF icon अनुसूची २ अध्यावधिक
संस्था दर्ता सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा। ७७/७८ 08/30/2020 - 17:37 PDF icon संस्था दर्ता सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा नयाँ.pdf
प्राविधिक सहायक पदको दरखास्त फाराम ७७/७८ 08/02/2020 - 13:49 PDF icon प्राविधिक सहायक पदको दरखास्त फाराम.pdf
सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने फाराम ७५/७६ 12/13/2018 - 15:46 उपलब्ध छैन
सम्पत्ती विवरण बुझाउने फारामको ढाँचा ७५/७६ 08/19/2018 - 10:36 PDF icon सम्पत्ती विवरण फाराम.pdf
का.स.मू. फाराम (राप.तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको लागी मात्र) ७५/७६ 08/19/2018 - 10:35 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.तृतिय.pdf
का.स.मू. फाराम (राप.अन. तथा श्रेणि विहिन कर्मचारीको लागी मात्र) ७५/७६ 08/19/2018 - 10:24 PDF icon कासमु फाराम.pdf

Pages

वडाध्यक्षहरु