FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रसुतीको लागि यातायात सूविधा लिन पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा(अनुसूची २).pdf ७९-८० 10/19/2022 - 18:22 PDF icon प्रसुतीको लागि यातायात सूविधा लिन पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा(अनुसूची २).pdf
प्रसुतीको लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सूविधा लिन पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा (अनुसूची १) ७९-८० 10/19/2022 - 18:21 PDF icon प्रसुतीको लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सूविधा लिन पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा (अनुसूची १).pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादन फारम ७८-७९ 12/17/2021 - 11:51 PDF icon कार्यसम्पादन कार्यविधी करार.pdf
शसर्त अनुदानको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने ढाँचाको नमूना (विद्यालय) ७७/७८ 01/13/2021 - 18:07 PDF icon कार्यक्रम प्रस्तावको ढाँचा (विद्यालय कार्यक्रम).pdf
अनुदानमा मल विक्रेता सिफारिसका लागि दरखास्त दिने निवेदनको ढाँचा ७७/७८ 01/05/2021 - 08:29 उपलब्ध छैन
कार्यसम्पादनको अनुसूची २, हाजिरी छुट फारम अनुसूची ६ र अतिरिक्त समय कामकाज गर्न स्वीकृती फारम अनुसूची ७ ७७/७८ 12/09/2020 - 14:25 PDF icon हाजिरी छुट फारम अनुसूची ६, PDF icon अतिरिक्त समय कामकाज गर्न स्वीकृती फारम अनुसूची ७, PDF icon अनुसूची २ अध्यावधिक
संस्था दर्ता सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा। ७७/७८ 08/30/2020 - 17:37 PDF icon संस्था दर्ता सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा नयाँ.pdf
प्राविधिक सहायक पदको दरखास्त फाराम ७७/७८ 08/02/2020 - 13:49 PDF icon प्राविधिक सहायक पदको दरखास्त फाराम.pdf
सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने फाराम ७५/७६ 12/13/2018 - 15:46 उपलब्ध छैन
सम्पत्ती विवरण बुझाउने फारामको ढाँचा ७५/७६ 08/19/2018 - 10:36 PDF icon सम्पत्ती विवरण फाराम.pdf

Pages