FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 05/21/2024 - 18:10

INVITATION FOR ONLINE BIDS (लुम्बिनी दैनिक २०८१ वैशाख १४ गते)

८०/८१ 04/26/2024 - 15:05

ठेक्का नं। GDRM/NCB/W-15/2080-081 को बोलपत्र स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 04/09/2024 - 12:40

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना। (GDRM/NCB/G-13/2080- 081)

८०/८१ 04/07/2024 - 21:21

INVITATION FOR ONLINE BIDS (नव तिलोत्तमा दैनिक मिति २०८० चैत्र १४ गते बुधबार)

८०/८१ 03/28/2024 - 10:31

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी लुम्बिनी दैनिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना

८०/८१ 03/05/2024 - 13:22

आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०८०/११/१३ गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 02/25/2024 - 10:50

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 02/15/2024 - 10:59

ठेक्का नं. GDRM/NCB/W-07/2080-081 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

८०/८१ 12/19/2023 - 18:53

ठेक्का नं. GDRM/NCB/W-03/2080-081 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

८०/८१ 12/19/2023 - 18:49

Pages