FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

७७/७८ 01/25/2021 - 17:10

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ठेक्का नं. GDRM/NCB/W/T-09/2077/078

७७/७८ 01/20/2021 - 17:24

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ठेक्का नं. GDRM/NCB/W/T-08/2077/078

७७/७८ 01/20/2021 - 17:23

Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of for SUPPLY & DELIVERY of ESSENTIALS DRUGS(MEDICINE)

७७/७८ 01/03/2021 - 16:16

Invitation for Sealed Quotation for the construction of Simalpata Thulakharka Khanimor Charkhutte Road (E-BiD), Ward no.1 Balithum

७७/७८ 01/03/2021 - 16:12

खर्ज्याङ्ग-बाख्रे-बन्द्रखुट्टा-विरवास-सिस्ने-जुभुङ्ग मोटरबाटो Upgrading को Online Bids सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/16/2020 - 13:33

पदम बहादुर मा.वि. भवन निर्माण सम्बन्धी Online Bids को सूचना

७७/७८ 12/16/2020 - 13:31

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 12/09/2020 - 16:23

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर र 4G वायरलेस डोङ्गल)

७७/७८ 11/18/2020 - 15:58

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 11/01/2020 - 16:43

Pages

वडाध्यक्षहरु

नाम थर वडा नं सम्पर्क नं
राम बहादुर पल्ली वडा नं. १ ९८५७०७४४०१
हरिहर गौतम वडा नं. २ ९८५७०७४४०२
बल बहादुर थापा वडा नं. ३ ९८५७०७४४०३
खुम बहादुर पल्ली वडा नं. ४ ९८५७०७५४०४
लिला बहादुर बलाल वडा नं. ५ ९८५७०७४४०५
हिरा बहादुर खत्री वडा नं. ६ ९८५७०७४४०६
टोप बहादुर बस्नेत वडा नं. ७ ९८५७०७४४०७