FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०८०/११/१३ गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 02/25/2024 - 10:50

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 02/15/2024 - 10:59

ठेक्का नं. GDRM/NCB/W-07/2080-081 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

८०/८१ 12/19/2023 - 18:53

ठेक्का नं. GDRM/NCB/W-03/2080-081 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

८०/८१ 12/19/2023 - 18:49

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 12/18/2023 - 20:34

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ठेक्का नं. GDRM/NCB/W-03/2080-081

८०/८१ 12/06/2023 - 17:14

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना।

८०/८१ 12/03/2023 - 15:44

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

८०/८१ 11/06/2023 - 12:58

प्रभाव दैनिकमा मिति २०८०/०७/२० गते प्रकाशित सूचना अनुसार Invitation for Online Bids

८०/८१ 11/06/2023 - 10:51

Invitation for Online Bids (Lumbini Dainik Date 2080-06-17)

८०/८१ 10/04/2023 - 13:02

Pages