FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/28/2020 - 16:46 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७_राजपत्र.pdf
आर्थिक ऐन २०७७। ७६/७७ 06/28/2020 - 16:44 PDF icon कर दस्तुर आर्थिक ऐन_२०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/07/2019 - 17:03 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 16:35 PDF icon गुल्मीदरवार गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 08:57 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf
मेशनरी औजार एवं सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 08:55 PDF icon मेशनरी औजार एवं सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 08:52 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
अनुगमन मुलयाङ्कन सम्बन्धी कार्यबिधी ७४/७५ 06/28/2018 - 13:40 PDF icon अनुगमन मुलयाङ्कन सम्बन्धी कार्यबिधी.pdf
योजना कार्यन्वयन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/26/2018 - 13:23 PDF icon योजना कार्यन्वयन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/26/2018 - 13:20 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

Pages