FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७४ ७७/७८ 03/30/2021 - 15:34 PDF icon सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७४.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/02/2021 - 12:41 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 02/08/2021 - 18:01 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन पहिलो संशोधन-२०७४.pdf
भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 14:28 PDF icon भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधी-२०७७.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 14:07 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
संस्था दर्ता सम्बन्धी बिधानको ढाँचा। ७७/७८ 08/27/2020 - 11:40 PDF icon Bidhan GulmiDarbar Gaupalika.pdf
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहत सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 08/17/2020 - 17:17 PDF icon कोरोना रोकथाम कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहत सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७.pdf
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 08/17/2020 - 15:13 PDF icon गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको खर्च मितव्ययती निर्देशिका, 2077.pdf
व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा कर कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 08/16/2020 - 20:21 PDF icon व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा कर कार्यविधी २०७७.pdf
संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/16/2020 - 20:19 PDF icon संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf

Pages