FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 09/26/2018 - 13:31 PDF icon बोलपत्र१.pdf

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 09/18/2018 - 16:19

मिनि टिलर खरीद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७४/७५ 05/12/2018 - 18:07

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)

७४/७५ 05/12/2018 - 17:51 PDF icon RENOTICE JEEP.pdf

कम्प्युटर तथा अन्य मेशिनरी सामान खरिद सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना

७४/७५ 04/16/2018 - 16:59

टिनको पाता र पोल खरिद सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना

७४/७५ 04/02/2018 - 14:40

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना

७४/७५ 03/26/2018 - 21:50

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७४/७५ 03/23/2018 - 19:32

Pages