FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

७७/७८ 09/25/2020 - 15:35

Invitation for Online Bids

७७/७८ 09/15/2020 - 10:39

आन्तरीक आय तर्फको शिलबन्दी दरभाउ आह्वान सम्बन्धी संशोधित सूचना

७७/७८ 09/13/2020 - 14:26

आन्तरिक आय तर्फ शिलबन्दी दरभाउ आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 09/07/2020 - 13:05

बोलपत्र आह्वानको सूचना।( Procurement Of Goods For Supply & Delivery Of CGI Color Sheets)

७७/७८ 09/02/2020 - 12:30

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (Procurement of Fabricated Steel Parts For Trail Bridges).

७७/७८ 09/02/2020 - 12:21

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( सेनिटरी प्याड )।

७६/७७ 06/26/2020 - 11:05

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आसयको सूचना ।( झिरबास- बलिथुम- लुम्पेक सडक)

७६/७७ 04/22/2020 - 15:47

E_Bidding मार्फत वोलपत्र आह्वानको सूचना (झिरबास_बलिथुम_लुम्पेक सडक)

७६/७७ 02/12/2020 - 10:19

E_Bidding मार्फत वोलपत्र आह्वानको सूचना (झिरबास_बलिथुम_लुम्पेक सडक)

७६/७७ 02/12/2020 - 10:17

Pages