FAQs Complain Problems

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर र 4G वायरलेस डोङ्गल)

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर र 4G वायरलेस डोङ्गल)

आर्थिक वर्ष:

वडाध्यक्षहरु

नाम थर वडा नं सम्पर्क नं
राम बहादुर पल्ली वडा नं. १ ९८५७०७४४०१
हरिहर गौतम वडा नं. २ ९८५७०७४४०२
बल बहादुर थापा वडा नं. ३ ९८५७०७४४०३
खुम बहादुर पल्ली वडा नं. ४ ९८५७०७५४०४
लिला बहादुर बलाल वडा नं. ५ ९८५७०७४४०५
हिरा बहादुर खत्री वडा नं. ६ ९८५७०७४४०६
टोप बहादुर बस्नेत वडा नं. ७ ९८५७०७४४०७