FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । ( Supply and Delivery of Essential Drugs- Medicine) E-BIDDING

७८-७९ 11/30/2021 - 12:26

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । (Goods for Supply and Delivery of Colored CGI Sheets) E-BIDDING

७८-७९ 11/30/2021 - 12:22

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना। (झिरबास-टापु-रैनादी-डल्लीखोला सडक स्तरोन्नति) E-BIDDING

७८-७९ 11/30/2021 - 12:13

टेण्डर आव्हान सम्बन्धी सूचना (विरवास स्वास्थ्य चाैकीको भवन)

७८-७९ 10/17/2021 - 12:48

दररेट पेशस गुर्ने सम्बन्धमा

७८-७९ 08/01/2021 - 13:01 PDF icon दररेट पेशस गुर्ने सम्बन्धमा.pdf

Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Goods for Supply and Delivery of SANITARY PADS.

७७/७८ 06/04/2021 - 13:11

१५ शैया अस्पतालको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/30/2021 - 16:55 PDF icon NOtice.pdf

बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 04/21/2021 - 11:58

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना।

७७/७८ 04/20/2021 - 17:40

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

७७/७८ 04/05/2021 - 18:41

Pages