FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अ.न.मी. सेवा करार सम्बन्धी सूचना

अ.न.मी. सेवा करार सम्बन्धी सूचना

एकीकृत सम्पत्ती कर प्रशिक्षण कार्यक्रम

 

गुल्मी जिल्लामै पहिलो पटक स्थानीय तहको आफ्नै आयोजनामा गरिएको।

 

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा मिति २०७५/०२/१० गते देखि सुरु, विषयगत समितिका संयोजकबाट विधेयक प्रस्तुत,दफावार छलफल हुदै।

गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा २०७५

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा मिति २०७५/०२/१० गते देखि सुरु, विषयगत समितिका संयोजकबाट विधेयक प्रस्तुत,दफावार छलफल हुदै।

सार्वजनिक सुनुवाई २०७४

सार्वजनिक सुनुवाई २०७४

Pages