FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

 

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/०४/१५)

अ.न.मी. सेवा करार सम्बन्धी सूचना

अ.न.मी. सेवा करार सम्बन्धी सूचना

एकीकृत सम्पत्ती कर प्रशिक्षण कार्यक्रम

 

गुल्मी जिल्लामै पहिलो पटक स्थानीय तहको आफ्नै आयोजनामा गरिएको।

 

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा मिति २०७५/०२/१० गते देखि सुरु, विषयगत समितिका संयोजकबाट विधेयक प्रस्तुत,दफावार छलफल हुदै।

Pages