FAQs Complain Problems

आ.व. २०७६/७७ का वार्षिक कार्यक्रमहरुको पूर्ण पाठ (रातो किताव) प्रकाशन।

यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ।

https://drive.google.com/open?id=1p1kget6nOWAZ18NWrnYyW15C_wjBbe4a

आर्थिक वर्ष:

वडाध्यक्षहरु

नाम थर वडा नं सम्पर्क नं
राम बहादुर पल्ली वडा नं. १ ९८५७०७४४०१
हरिहर गौतम वडा नं. २ ९८५७०७४४०२
बल बहादुर थापा वडा नं. ३ ९८५७०७४४०३
खुम बहादुर पल्ली वडा नं. ४ ९८५७०७५४०४
लिला बहादुर बलाल वडा नं. ५ ९८५७०७४४०५
हिरा बहादुर खत्री वडा नं. ६ ९८५७०७४४०६
टोप बहादुर बस्नेत वडा नं. ७ ९८५७०७४४०७