FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अ.न.मी. सेवा करार सम्बन्धी सूचना

अ.न.मी. सेवा करार सम्बन्धी सूचना

एकीकृत सम्पत्ती कर प्रशिक्षण कार्यक्रम

 

गुल्मी जिल्लामै पहिलो पटक स्थानीय तहको आफ्नै आयोजनामा गरिएको।

 

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा मिति २०७५/०२/१० गते देखि सुरु, विषयगत समितिका संयोजकबाट विधेयक प्रस्तुत,दफावार छलफल हुदै।

गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा २०७५

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा मिति २०७५/०२/१० गते देखि सुरु, विषयगत समितिका संयोजकबाट विधेयक प्रस्तुत,दफावार छलफल हुदै।

सार्वजनिक सुनुवाई २०७४

सार्वजनिक सुनुवाई २०७४

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

यस गाउँपालिकाको लागि देहाय बमोजिमको पदमा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यस गाउँपालिकाको कार्यालयमा दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको कार्यापालिका को बैठक

यही मिति २०७४ साल चैत्र १ गते बिहीवार दिनको ठीक ११ बजे गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको कार्यालयमा  गाउँ कार्यपालिकाको बैठक राखिएको सम्बन्धित सबैमा यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ।धन्यबाद।

Pages