FAQs Complain Problems

कार्यपालिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ७, पुस १८, २०७९

७९-८० 01/02/2023 - 14:23 PDF icon Ajenda 2079-09-18.pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ६, मंसिर २१, २०७९

७९-८० 12/07/2022 - 12:23 PDF icon Ajenda 2079-08-21.pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ५, कार्तिक १७, २०७९

७९-८० 11/03/2022 - 12:23 PDF icon Ajenda 2079-07-17.pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ४, असोज ३१, २०७९

७९-८० 10/17/2022 - 12:23 PDF icon Ajenda 2079-06-31.pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या ३, असोज १४, २०७९

७९-८० 09/30/2022 - 12:23 PDF icon Ajenda 2079-06-14.pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या २, भदौ २६, २०७९

७९-८० 09/11/2022 - 12:23 PDF icon Ajenda 2079-05-26.pdf

निर्णय प्रकाशन राजपत्र खण्ड २ संख्या १, साउन १३, २०७९

७९-८० 07/29/2022 - 12:23 PDF icon Ajenda 2079-04-13.pdf

मिति २०७९/०२/१९ गतेको २० औ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु।

७८-७९ 06/03/2022 - 14:21 PDF icon 2079 Jestha 19 20th Board Meeting_update.pdf

मिति २०७९/०२/१६ गतेको १९ औ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 05/31/2022 - 12:45 PDF icon 19th Board Meeting GDRM.pdf

Pages